Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów

Autorzy:

Redaktorzy:

nakład wyczerpany

Polska i Europa jagiellońska – sukces czy porażka? Odpowiedzi na to i inne pytania poszukiwali uczestnicy sesji naukowej „Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów”, zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci próbowali określić rolę, jaką przedstawiciele dynastii odegrali w następujących dziedzinach: rządy w Wielkim Księstwie Litewskim, rywalizacja o panowanie w państwach Europy Środkowej, stosunki z Wielkim Księstwem Moskiewskim, postawa wobec możnych, uczonych, parlamentaryzmu, Kościoła rzymskokatolickiego i reformacji. Omówili także używane przez dynastię znaki i symbole władzy, stosunek jej przedstawicieli do sztuki i patronatu artystycznego, rezydencje monarsze oraz osobowość samych Jagiellonów.

Piąty tom z serii „Studia i Materiały”.


Tom materiałów pokonferencyjnych jest najbardziej aktualnym omówieniem stanu naszej wiedzy o historii i kulturze Europy Środkowej czasów jagiellońskich.

Do pobrania