Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Jan Zachwatowicz. 1900–1983. Architekt

Autorzy:

Redaktorzy:

nakład wyczerpany

Publikacja zawiera kilkanaście esejów przypominających sylwetkę profesora, napisanych przez jego przyjaciół, uczniów i współpracowników: Aleksandra Gieysztora, Stanisława Jankowskiego „Agatona”, Stanisława Lorentza, Marię Janion, Andrzeja Tomaszewskiego i innych. Uzupełnieniem jest obszerne kalendarium życia Jana Zachwatowicza i bibliografia jego prac.

Duży walor książki stanowi bogaty materiał ilustracyjny, na który składają się fotografie profesora i jego rodziny, widoki miejsc i zabytków, z którymi był związany, a także reprodukcje jego prac. Publikacja jest wspólnym dziełem pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a zgromadzenie tak wielu materiałów było możliwe dzięki pomocy rodziny profesora Jana Zachwatowicza.

W pamięci tych, co Go znali, a zwłaszcza tych, co dostąpili z Nim zażyłości i przyjaźni, pozostał obraz człowieka równowagi, aktywnej mądrości, pełnego wewnętrznej siły i energii.

Aleksander Gieysztor

Do pobrania