Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Kobierce i tkaniny kaukaskie. Katalog zbiorów

Autorzy:

Redaktorzy:

Kolejna publikacja związana z orientalnymi zbiorami Fundacji Teresy Sahakian, uzupełniona z obiektami z bogatej kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.

Książka ukazuje najliczniejsze i najbardziej reprezentatywny zespół tkanin zgromadzonych w Fundacji.

Wkraczamy w świat odmiennej estetyki i przenikających się wątków, które wprawiają zachwyt i nie przestają zadziwiać. Zaczynamy lepiej rozumieć sarmacki podziw dla sztuki Orientu i uleganie wpływom stamtąd płynącym.

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Zgromadzone przez Fundację obiekty […] pochodzą w większości z XIX w., a więc z czasów rozkwitu kobiernictwa orientalnego. Reprezentują bogaty repertuar kompozycji i motywów, zarówno klasycznych, jak i twórczo przekształconych i zinterpretowanych. Nie tylko dostarczają niezwykłych wrażeń estetycznych, ale także […] stanowią bogaty materiał porównawczy.

prof. dr hab. Andrzej Rottermund

Do pobrania