Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Королевский замок в Варшаве – Музей. Путеводитель

Autorzy:

Redaktorzy:

Najciekawsze sale, najcenniejsze obiekty, poruszająca historia i intrygujące zdjęcia – to wszystko (i jeszcze więcej) znalazło się w nowym przewodniku po Zamku Królewskim w Warszawie. Wydana w poręcznym formacie książka prowadzi przez najpiękniejsze zamkowe wnętrza. Towarzyszące opisom plany i fotografie pozwalają odnaleźć podczas zwiedzania dzieła sztuki warte szczególnej uwagi.

Przewodnik to także historia Zamku od XIV-wiecznego początku, poprzez czasy królewskiej świetności i dramatyczne zniszczenia wojenne, po bezprecedensową odbudowę. Dodatkową wartość stanowi część poświęcona pałacowi Pod Blachą, Arkadom Kubickiego i zamkowym ogrodom.

Nowy przewodnik to Zamek Królewski w Warszawie w najlepszym wydaniu.

Самые интересные залы, самые ценные объекты, трогательная история и интригующие фотографии – все это (и даже больше) оказалось в новом путеводителе по Королевскому замку в Варшаве. Книга, изданная в удобном формате, ведет через самые красивые интерьеры замка. Планы и фотографии, сопровождающие описания, позволяют найти произведения искусства, заслуживающие особого внимания во время посещения. Путеводителем является также история замка с начала четырнадцатого века, во времена королевского великолепия и драматического военного ущерба, до беспрецедентной реконструкции. Дополнительной ценностью является часть, посвященная дворцу Pod Blachą, аркаде Kubicki и садам замка.

Do pobrania