Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

„Kronika Zamkowa” 2009, nr 1–2 (57–58)

Czasopismo zawiera 11 artykułów naukowych dotyczących historii bądź historii sztuki.

W tomie zamieszczono również wspomnienia poświęcone prof. Aleksandrowi Gieysztorowi, wybitnemu badaczowi, pierwszemu dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie i redaktorowi naukowemu „Kroniki Zamkowej”.