Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

„Kronika Zamkowa. Roczniki” 2015, nr 2 (68)

Autorzy:

„Kronika Zamkowa. Roczniki”- numer czasopisma zawiera niezwykle ciekawy artykuł na temat insygniów ze Skarbca Koronnego epoki Wazów (artykuł Aleksandra W. Ławrientiewa) oraz kilka innych artykułów koncentrujących się wokół tematyki wazowskiej. Ponadto opisany został w niej zbiór mebli z Fundacji  Teresy Sahakian (artykuł Macieja Choynowskiego), szkła z warsztatu Mentzla (Anna Szkurłat) czy testament patriarchy Laskarysa ze zbiorów ZKW.

W nowej Kronice przeczytać można również opis wystaw czasowych, które odbyły się w Zamku Królewskim w Warszawie w 2015 r.