Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

„Kronika Zamkowa. Roczniki” 2018, nr 5 (71)

Autorzy:

Czasopismo naukowe Zamku Królewskiego w Warszawie zawierające relacje z wystaw i kronikę wydarzeń oraz 12 artykułów naukowych, koncentrujących się na zagadnieniach związanych z dworem i kulturą dworską.

W tym numerze znalazły się m.in. artykuły Jacka Żukowskiego „Philip II Holbein – złotnik i agent artystyczny Zygmunta III w świetle dokumentów z Narodni archiv w Pradze”, Angeli Sołtys „Ostatni prymas Rzeczypospolitej. Michał Jerzy Poniatowski w portretach Marcella Bacciarellego”, Aleksandry Skrzypietz „Choroby królewicza Aleksandra Sobieskiego i porady lekarskie z nimi związane”. 

Wśród opublikowanych tekstów są również artykuły: Zbigniewa Hunderta o stanowisku sejmików województwa mazowieckiego wobec wojny z imperium osmańskim w 1676 r., Bogusława Ulickiego o pożarach Zamku Królewskiego w Warszawie oraz opis wybranych nabytków zakupionych do zbiorów Zamku.