Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Listy Fryderyka Bacciarellego do króla Stanisława Augusta 1797–1798

Autorzy:

Redaktorzy:

Intrygujące, różnorodne, wzruszające, pełne spraw wielkich i całkowicie błahych, zawierające wspomnienia, marzenia i plany na niepewną przyszłość – takie są listy Fryderyka Bacciarellego do Stanisława Augusta, pisane po jego abdykacji i wyjeździe z Polski. Kim był Fryderyk Bacciarelli? Najstarszym synem Marcella, pierwszego malarza monarchy, który po abdykacji króla pełnił w Warszawie funkcję jego prywatnego agenta. Wiele w tych listach historii ówczesnych ludzi, wiele znaczących i drobnych problemów, wiele spojrzeń na Warszawę pod pruskim panowaniem i jej mieszkańców.

Kolejny tom z zamkowej serii ARCHIWUM OTWARTE to nie tylko przyjemna lektura, ale także znakomite opracowanie niewydanych wcześniej korespondencji. Prezentujemy je w oryginalnej – francuskiej – wersji językowej oraz w polskim przekładzie Michała Gorenia.

Z publikowanej korespondencji przebija prawdziwe życie z całym kolorytem, wielkim dramatyzmem i całkowitą nieprzewidywalnością. Fryderyk Bacciarelli stał się do pewnego stopnia kronikarzem epoki przejściowej, czasu gruntownych zmian politycznych, dotkliwych zawirowań ekonomicznych i szoku towarzyskiego

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Listy Fryderyka Bacciarellego zdają się źródłem bardzo interesującym i bogatym w różnego rodzaju informacje. Wyłania się z nich nasycona szczegółami panorama zdarzeń z czasów stosunkowo mało przebadanych, to znaczy samych początków pruskiego panowania w Warszawie.

Anita Chiron-Mrozowska

Kolejny znakomity tom z serii Archiwum Otwarte!!!!

Andrzej B.

Do pobrania