Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Ludwika Maria Gonzaga (1611–1667). Między Paryżem a Warszawą

Autorzy:

Redaktorzy:

Portret niezwykłej kobiety, Ludwiki Marii Gonzagi, która u jednych budziła podziw i uznanie, u innych zaś nienawiść. Swym uporem i energią oddała nieocenione zasługi Rzeczypospolitej i swemu małżonkowi Janowi Kazimierzowi.

Nazywana „wielką mężycą”, znakomicie potrafiła kierować dyplomacją, była nieoceniona w sferze mecenatu artystycznego i kulturalnego. Zdaniem wielu wraz ze śmiercią królowej nastąpiło całkowite fiasko reform ustrojowych w Rzeczypospolitej.

Książka składa się z dziesięciu artykułów napisanych przez renomowanych specjalistów i jest kolejnym tomem z serii „Studia i Materiały”.

To interesujący zbiór artykułów, cieszy zwłaszcza że podjęto próbę pokazania królowej z kilku ujęć: czy to politycznego, czy z perspektywy historii sztuki lub historii mody.

lubimyczytac.pl (zobacz więcej)

Dzięki niniejszemu tomowi artykułów indywidualność [Ludwiki Marii] i działalność zostały w wielu aspektach wnikliwie rozpatrzone i lepiej rozpoznane.

z recenzji Karoliny Targosz, „BAROK. Historia-Literatura-Sztuka”, XXVI/2(52)2019