Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego

Autorzy:

Redaktorzy:

Książka przedstawia obraz szlachty w Rzeczypospolitej doby wazowskiej. Jest to obraz różnorodny, bo ukazujący m.in. stosunek społeczeństwa szlacheckiego do imperium osmańskiego, funkcjonowanie sejmów, sejmików, edukację młodzieży szlacheckiej oraz problem kozacki.

Publikacja ma charakter naukowo-badawczy. W skład książki wchodzi 25 artykułów. Autorzy referatów nie tylko przedstawiają dokładny obraz sytuacji tamtego okresu i definiują nowe problemy badawcze, ale także nawiązują do długiej dyskusji o przyczynach upadku Rzeczypospolitej.

Każdy tekst opiera się na rzetelnej podstawie źródłowej, a nowatorskie spojrzenie inspiruje i zachęca do dalszego studiowania tematu. Publikacja jest kolejnym tomem serii „Studia i Materiały”.

Nowatorskie spojrzenie i próba oceny skuteczności państwa w realiach doby wazowskiej.

Znakomity głos w dyskusji o przyczynach upadku Rzeczypospolitej!

Do pobrania