Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

27/12/2022

O Kronice Zamkowej wciąż głoszą!

POLECAMY najnowsze wydanie  „Kroniki Zamkowej. Roczników / The Castle Chronicles. Annals”. Numer 8 (74) (w języku angielskim) poświęcony jest nowożytnemu teatrowi dworskiemu.

W projekcie zapowiadającym wystawę na temat teatru Władysława IV (2024/2025) zgodzili się wziąć udział wybitni badacze z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i Włoch. Część z nich ujawnia nowe, niekiedy wręcz sensacyjne ustalenia. Tom otrzymał już pierwsze nieformalne, bardzo pozytywne recenzje (autorstwa takich badaczy, jak Sara Mamone, Anne-Madeleine Goulet, Andrea Sommer-Mathis, Biancamaria Brumana, Alina Żórawska-Witkowska, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Eugen J. Johnson czy Lorenzo Bianconi).

„Kronika Zamkowa” pojawiła się ostatnio w kilku ważnych repozytoriach internetowych. Włoska Narodowa Agencja ds. Oceny Systemów Uniwersyteckich i Badawczych (ANVUR) ​​włączyła pismo naukowe Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum do listy czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki.

Świetne czasopismo. Interdyscyplinarne, dotykające wielu dziedzin. Znakomite i niezastąpione kompendium m.in. dla historyka sztuki, archeologa, muzealnika.

Redakcja „Kroniki Zamkowej. Roczników / The Castle Chronicles. Annals” udostępniła na profilu czasopisma na 👉 Academia.edu tomy 1 (67)/2014-8 (74)/2021 (Seria Nowa/New Series). Można je też pobrać z witryny internetowej rocznika 👉 👉 https://kronika.arxregia.pl/category/numery/

Zapraszamy również na stronę serwisu zamkowego czasopisma 👉 https://kronika.arxregia.pl/