Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie

Autorzy:

nakład wyczerpany

Publikacja jest pierwszą monografią ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie. Obejmuje okres od XV w. do chwili obecnej, kiedy trwają prace nad rewaloryzacją Ogrodu Dolnego.

Książka wydana jest w pięknej szacie edytorskiej, w postaci albumu w dużym, prostokątnym formacie, w oprawie twardej z kredową oklejką. Posiada atłasową zakładkę. Jest bogato ilustrowana. Czytelnik znajdzie w niej obszerną bibliografię, indeks osób i streszczenie w języku angielskim.

Album wielokrotnie nagradzany w prestiżowych konkursach. Otrzymał: nagrodę KLIO 2017 w kategorii varsaviana,  wyróżnienie w prestiżowym XXXVIII Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017 oraz III nagrodę w kategorii wydawnictw muzealnych XII edycji Mazowieckich Zdarzeń Muzealnych – WIERZBA 2018.


O tej książce można napisać tylko jedno: niesamowita edytorsko!

„Stolica” 2017, nr 10