Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Paintings. A Complete Catalogue of Paintings c. 1520 – c. 1900

Autorzy:

Redaktorzy:

To pierwszy z serii katalogów zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Publikacja zawiera obszerne opracowanie obrazów będących własnością Zamku, powstałych przed rokiem 1900, autorstwa malarzy polskich i obcych. Obejmuje obrazy eksponowane w Zamku Królewskim, a także w innych muzeach oraz znajdujące się w magazynach Zamku. 

W katalogu znalazły się oprócz dzieł powszechnie znanych również takie, które nie były wcześniej publikowane. Zaproponowano szereg nowych atrybucji i datowań. Szczegółowo opracowano historię obiektów na podstawie badań źródłowych. Opracowanie zawiera bogatą bibliografię i zestawienie źródeł dotyczących epoki Stanisława Augusta i 1. poł. XIX w.

Tom pierwszy zawiera wstęp dotyczący historii zbiorów malarstwa w Zamku Królewskim oraz katalog obejmujący 494 obrazy. W tomie drugim znajduje się aneks w postaci indeksów i zestawień.

Tom 1: 654 s., 512 il.
Tom 2: 184 s., 195 il.

Prezentowane wydanie angielskie (Warszawa, 2013) jest wersją poprawioną i uzupełnioną o opracowania 17 obrazów, które pozyskał Zamek Królewski po 2007 r.


Różnorodna i bogata prezentacja tych znanych i mniej znanych dzieł sztuki.