Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

11/01/2022

Nowości wydawnicze

Piękny XX-letni

O Zamku Królewskim w czasach XX-lecia międzywojennego powiedziano już wiele. Ale czy na pewno wszystko?

O wydaniu książki na ten temat myśleliśmy już dawno. Zależało nam na tym, żeby nie tylko mówić o Zamku w XX-leciu, ale też pokazać go w jak najszerszym zakresie. Połączyliśmy więc eseje napisane przez znawców epoki z bardzo, bardzo bogatym materiałem fotograficznym. Książka, która ostatecznie powstała, ma w sobie coś z albumu,  ale nie jest tylko albumem. To coś znacznie ciekawszego.

„Oddając do Państwa rąk niniejszą publikację – pisze we wstępie Anna Czekaj, redaktor merytoryczny –  chcielibyśmy zwrócić uwagę na Zamek w służbie młodej Rzeczypospolitej, przypomnieć nie mniej ważny niż czasy królewskie, choć tylko 20-letni okres w jego dziejach. Zdając sobie sprawę, że obraz potrafi powiedzieć więcej niż przysłowiowe tysiąc słów, staraliśmy się, by książka opowiadająca o Zamku międzywojennym była zilustrowana jak największą liczbą zdjęć – żeby mogli Państwo zajrzeć do Zamku, spotkać najważniejszych ludzi tamtego czasu i zobaczyć, że również tam oprócz nadzwyczajnych wydarzeń toczyło się zwyczajne życie pary prezydenckiej i jej otoczenia”.

Uzupełnieniem zdjęć są trzy eseje: Macieja Malinowskiego, Pawła Gutta i prof. Andrzeja Chojnowskiego. Wszystkie koncentrują się wokół Zamku i jego najważniejszych mieszkańców.

Intrygujący projekt graficzny książki „z duchami” przygotowała Aleksandra Toborowicz. Czemu „z duchami”? Przyjrzyjcie się zdjęciom…

Za redakcję merytoryczną książki odpowiadała Anna Czekaj, za kwestie poligraficzne – drukarnia DjaF z Krakowa, a za powodzenie całości – Anna Wlaźnik, redaktor prowadzący z wydawnictwa Arx Regia.

Do pobrania