Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Rembrandt. Zobacz to! Arcydzieła w Zamku Królewskim w Warszawie / Rembrandt. See it! Masterpieces of the Royal Castle in Warsaw

Autorzy:

Redaktorzy:

W Zamku Królewskim w Warszawie znajdują się dwa z trzech przechowywanych w Polsce dzieł Rembrandta: „Dziewczyna w ramie obrazu” oraz „Uczony przy pulpicie”. Te najcenniejsze obiekty z zamkowej kolekcji prezentowane są w książce w zaskakujących ujęciach, fascynujących detalach, graficznych i malarskich kontekstach. Fotografie i tekst tworzą album – a nawet więcej niż album – o dziełach holenderskiego mistrza: zdradzają tajemnice powstawania prac, przedstawiają burzliwe losy arcydzieł.

Polsko-angielskie teksty zamkowych kustoszy stanowią doskonały początek poznawania „polskich” Rembrandtów.

Książka znalazła się w gronie nominowanych w konkursie na Książkę Edytorsko Doskonałą 2020 organizowanym przez portal wydawca.com.pl.


Tak szlachetnie i z wielką kultura typograficzną wydany album aż przyjemnie wziąć do ręki.

Biuletyn „Wydawcy” – recenzja (zobacz więcej)

Młoda dziewczyna wychodząca z ram obrazu i zamyślony starzec przed pulpitem – dwoje ludzi, o których nic nie wiemy, a mimo to chcemy ich poznać i nawiązać z nimi kontakt

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Do pobrania