Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III

Autorzy:

Redaktorzy:

Powojenna odbudowa Zamku pozostawiła wiele pytań o jego dzieje bez wyczerpującej odpowiedzi. Należy do nich inwestycja z początków XVII w., z czasów Zygmunta III Wazy. Książka jest próbą usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy na temat rozbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III.
Poza dalszą kwerendą, pogłębioną analizą i edycją odszukanych źródeł autor sięgnął po rzadziej wykorzystywane narzędzia badawcze: rozpoznanie kontekstów przedsięwzięcia oraz analizę geometrii pięcioboku zamkowego jako metodę identyfikacji stylowej i autorskiej projektu.

Publikacja rozpoczęła cenioną serię naukową „Studia i Materiały”.
Książka jest laureatem nagrody Varsaviana 2013/2014 w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej.

Książka fundamentalna dla współczesnej wiedzy o Zamku wazowskim

O tym, że jest to pozycja obowiązkowa dla wszelakiej maści varsavianistów, mam nadzieję, przekonywać nie muszę. Polecam z czystym sumieniem, bowiem książka w pełni warta jest ceny i czasu, jaki jej poświęcimy.

Michał Kazimierczuk (zobacz więcej)

Do pobrania