Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Rzeźba. Katalog zbiorów

Autorzy:

Katalogów zamkowych zbiorów rzeźby obejmuje dzieła wpisane do inwentarza Zamku Królewskiego w Warszawie, inwentarza Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz Fundacji Teresy Sahakian do końca 2010 r. Uwzględniono w nim obiekty powstałe w okresie od antyku do czasów współczesnych.

Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej omówione zostały zespoły rzeźb zaprojektowanych specjalnie do poszczególnych sal zamkowych i stanowiących od momentu powstania integralne elementy ich wystroju. W części drugiej zebrano rzeźby o stwierdzonym autorstwie, a także kopie, których pierwowzory udało się ustalić. Obiekty te zostały uporządkowane alfabetycznie według nazwisk twórców. W części trzeciej znalazły się dzieła o nieokreślonym autorstwie lub pierwowzorze, zestawione chronologicznie. W części czwartej przedstawiono obiekty znajdujące się w zamkowym lapidarium. 

Katalog zamyka wykaz wystaw, bogatego materiału źródłowego i literatury oraz indeks osób.


Wszystkie rzeźby zamkowe w jednej książce. Rzetelny, naukowy katalog