Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu

Autorzy:

Redaktorzy:

nakład wyczerpany

Książka jest zbiorem materiałów pochodzących z cyklu wykładów na Zamku Królewskim w Warszawie, zainaugurowanych w październiku 2010 r. Autorzy, poprzez rozważania o tytułowym bohaterze, poruszają w niej kwestie o ponadczasowym znaczeniu – powinnościach człowieka wobec narodu i państwa oraz różnych sposobach ich realizacji. Obok tematyki politycznej, w książce znalazły się także istotne dla epoki stanisławowskiej zagadnienia sztuki, kultury, obyczaju dnia codziennego, jednym słowem tego, co stanowiło treść i decorum ówczesnego życia. Powstał w ten sposób obraz żywy, inspirujący do głębszego poznania historycznego dziedzictwa I Rzeczypospolitej.

Czy echa wydarzeń z czasów panowania Stanisława Augusta mają znaczenie dla dzisiejszego pokolenia Polaków? Czy ostre spory o króla toczone w okresie międzywojennym, a odnowione w latach 80. XX w., są dziś jeszcze możliwe? Na te pytania i jeszcze wiele innych dotyczących ostatniego naszego monarchy próbowaliśmy odpowiedzieć zarówno wystawami, jak i cyklem wykładów. (…) Mamy nadzieję, że powstał w ten sposób żywy obraz epoki, który będzie inspirował do głębszego poznania dziedzictwa I Rzeczypospolitej.

Andrzej Rottermund

Do pobrania