Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Świat polskich Wazów. Przestrzeń – Ludzie – Sztuka. Katalog wystawy

Autorzy:

Redaktorzy:

nakład wyczerpany

Katalog bezprecedensowej wystawy „Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka” w Zamku Królewskim w Warszawie jest próbą odtworzenia wazowskiego świata wartości oraz pejzażu epoki.
Prezentuje najciekawsze obiekty związane z dynastią Wazów. Zawiera noty katalogowe opisujące blisko 300 artefaktów pochodzących z najświetniejszych kolekcji europejskich. Są to wysokiej jakości dzieła artystyczne, przedmioty codziennego użytku związane z polskimi Wazami, wyroby wpisujące się w dynastyczne działania propagandowe oraz zabytki materialne świadczące o wysokiej kulturze Rzeczypospolitej tamtych czasów.

Katalog obejmuje arcydzieła z rozproszonych dziś kolekcji wazowskich, m.in. „Porwanie Europy” Guida Reniego z National Gallery w Londynie. Po wiekach w mury Zamku Królewskiego w Warszawie powracają m.in. „Panorama Warszawy” Chrystiana Melicha oraz „Bitwa pod Kircholmem” Pietera Snayersa. Spośród artefaktów z polskich kolekcji na uwagę zasługują wazowskie pamiątki warszawskich sióstr wizytek, a także łupy szwedzkie wyłowione z Wisły – relikty dokumentujące zapomniany świat spod egidy Snopka.

Zapraszamy do śmiałej eksploracji wciąż nieoczywistego świata polskich Wazów.

Jacek Żukowski, Zbigniew Hundert

Towarzyszący wystawie katalog zawiera eseje wybitnych naukowców – specjalistów od epoki wazowskiej

(zobacz więcej)