Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Szkło. Katalog zbiorów

Autorzy:

Katalog prezentuje wszystkie obiekty znajdujące się w zbiorach szkła Zamku Królewskiego w Warszawie i Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich.

Rozdział pierwszy poświęcono szkłu polskiemu, wyróżniając grupy obiektów, które na podstawie cech typowych i źródeł archiwalnych można przypisać określonym polskim manufakturom. W kolejnych częściach omówiono szkła śląskie i powstałe w hutach czeskich, a także zespół szkieł niemieckich. Oddzielnie omówiono szkła rosyjskie oraz pojedynczy egzemplarz pochodzenia angielskiego. Wyodrębniono także grupę szkieł masońskich, ze względu na ich specyficzną ikonografię. Odrębną grupę stanowią szkła historyzujące, imitujące bądź naśladujące osiemnastowieczne oryginały, a dopełnienie stanowi część poświęcona zwierciadłom.

Katalog opatrzony bibliografią i słowniczkiem terminologii szklarskiej kierowany jest nie tylko do badaczy i kolekcjonerów szkła polskiego, ale także do wszystkich miłośników tego „poetyckiego tworzywa”.