Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia

Autorzy:

Redaktorzy:

Książka jest podsumowaniem dotychczasowych badań nad literaturą piękną i piśmiennictwem doby panowania Zygmunta III i jego synów. Porusza zagadnienia związane z patronatem polskich Wazów nad literatami i wpływem monarchów na ich twórczość. Ukazuje sposoby, formy oraz zespół toposów, które służyły ludziom pióra do heroizowania i upamiętniania zarówno całej dynastii, jak i poszczególnych jej przedstawicieli. Przedstawia też obraz polskich Wazów w świetle piśmiennictwa niemiecko- i francuskojęzycznego.
XI tom serii „Studia i Materiały”.

Artykuły powstały na podstawie bogatej bazy źródłowej, na którą składają się utwory powstałe w różnych językach i środowiskach, reprezentujące rozliczne formy twórczości prozatorskiej i wierszowanej.

Paweł Tyszka (zobacz więcej)


Zbiór dziewięciu artykułów autorstwa znawców epoki wazowskiej prezentuje panoramę nie tylko polskiego życia literackiego pierwszej połowy XVII wieku. […] Zbiór zawiera także artykuły poświęcone wizerunkowi polskich Wazów w literaturach obcych: francuskiej, niemieckiej czy łacińskiej. […] niemałą przyjemność sprawia oderwanie się od szczęku oręża i spojrzenie na epokę wazowską z zupełnie innej perspektywy.

„Mówią Wieki”, recenzje

Wspaniała rzecz.

Jarosław Pietrzak

Pięknie wydana książka, ale… Jej lektura już od pierwszych stron wywołuje mój sprzeciw. Nie, to niemożliwe! Nie tak mnie uczono i to nie może być prawda.

prof. Dariusz Rott, „Nowe Książki” 2021, nr 2 (zobacz więcej)