Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Władza i architektura. / Power and Architecture.

Autorzy:

Redaktorzy:

„Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie – formy i funkcje (XV–XXI w.) / Power and Architecture. Residences of Monarchs and Seats of State Authorities in Europe – Form and Functions (15th–21st Centuries)”

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Projektu Rezydencje Europy, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 9-11 kwietnia 2014.

Autorami opublikowanych w książce referatów są specjaliści z ośrodków muzealnych i naukowych  z różnych krajów Europy. Artykuły poświęcone są rezydencjom  i siedzibom monarchów między innymi z  Anglii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Węgier i Włoch w szczytowym okresie ich rozkwitu.

Omówione zostały także zależności między architekturą a uwarunkowaniami ustrojowymi, politycznymi, społecznymi i kulturalnymi na przykładzie różnych modeli państw.
Książka w polsko-angielskiej wersji językowej.

Zgromadzone w tomie artykuły pozwalają niewątpliwie lepiej zrozumieć architekturę rezydencji europejskich w XVI-XVIII w., sama zaś architektura, jej funkcje i zadania, wyraz przestrzenny i programy dekoracji mogą objaśnić wiele mechanizmów funkcjonowania władzy w dobie nowożytnej.

Przemysław Mrozowski

Recenzowaną książkę należy jednak ocenić zdecydowanie pozytywnie jako narzędzie popularyzacji wiedzy o związkach architektury i polityki na przykładzie rezydencji.

Mikołaj Getka-Kenig (zobacz więcej)

Do pobrania