Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Władza. Symbole i rytuały

Autorzy:

Redaktorzy:

Nakład wyczerpany

Publikacja wydana w setną rocznicę urodzin Aleksandra Gieysztora jest zbiorem 24 artykułów jego autorstwa, które ukazały się w polskich i zagranicznych czasopismach. Poświęcone są zagadnieniom władzy – rytuałom i atrybutom, podstawom ideowym i mechanizmom sprawowania władzy. Opisują również proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Artykuły pochodzą z rękopisów samego Profesora Gieysztora przechowywanych w archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum i Polskiej Akademii Nauk.

Porzucenie idei korony otwartej nie odzwierciedla jedynie zjawiska stylowego, jakim było przejście od gotyku do renesansu. Ma ono również wymiar symboliczny i jest istotne dla ideologii politycznej. To, na czym owo znaczenie polega, wyjaśniono na przykładzie Anglii i Francji.

(fragment książki)

Do pobrania