Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Zamki w Polsce u progu nowych czasów. Transformacje i fundacje w XV w.

Autorzy:

Redaktorzy:

Kolejny tom serii Colloquia castrensia poświęcony jest zagadnieniom związanym z murowanym budownictwem obronnym i rezydencjonalnym w XV w. na ziemiach polskich.

Okres ten charakteryzował się intensywnym rozwojem budownictwa, w którym zaobserwowano nowe trendy. Podstawowym materiałem budowlanym była cegła, jednak coraz chętniej wykorzystywano budulec kamienny. Przekształceniu uległy mury miejskie zaopatrywane od 2. połowy XV w. w baszty wysunięte poza linię oraz wieloboczne lub okrągłe barbakany. Z końcem stulecia coraz wyraźniejsze w rodzimym budownictwie były renesansowe wpływy docierające z Włoch, szczególnie widoczne w Polsce południowej.

Ta wielowątkowa tematyka zapewnia szczególnie bogaty i ciekawy ma­teriał do prac badawczych. Publikacja Zamki w Polsce u progu nowych czasów. Transformacje i fundacje w XV w. to próba spojrzenia na wybrane zagadnienie od strony społeczno-ustrojowej, archeologiczno-architektonicznej, historycznej i militarnej.

Bardzo dobra, znakomita publikacja. Mam dwa poprzednie tomy.

Maciej Janusz S.

Wyczekiwany trzeci tom!

Zyta

Ta seria jest naprawdę SUPER! Nie tylko dla archeologów, ale także miłośników dawnych zabudowań. Polecam wszystkie trzy tomy!!

Franek