Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

20/02/2022

Recenzje

Zamkowa książka w recenzji

Pięknie wydana
książka, ale… Jej lektura
już od pierwszych stron
wywołuje mój sprzeciw.
Nie, to niemożliwe! Nie tak
mnie uczono i to nie może być
prawda. I Homer się czasem
zdrzemnie, ale żeby cały zespół
poważnych badaczy?
Chce się zakrzyknąć:
Liberum veto! 

W lutowym numerze miesięcznika „Nowe Książki” ukazała się znakomita recenzja ostatniego tomu zamkowej serii „Studia i Materiały” prof. Dariusza Rotta, literaturoznawcy, kulturoznawcy i medioznawcy, który m.in. podkreśla, że tom jest efektem wnikliwych kwerend bibliotecznych i wyzyskania materiałów źródłowych nieznanych lub słabo dotąd rozpoznanych.

Zamkowa publikacja rewiduje i uzupełnia dotychczasowe badania nad literaturą piękną ze szczególnym uwzględnieniem nurtu politycznego czasów panowania Zygmunta III i jego następców.

  • pięknie wydana
  • wywołuje żywe emocje
  • nakazuje zrewidować dotychczasowe poglądy

Do pobrania