Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

„Kronika Zamkowa. Roczniki” 2021, nr 8 (74)

Autorzy:

Redaktorzy:

Tematyczny ANGLOJĘZYCZNY numer Kroniki Zamkowej z 2021 r., poświęcony nowożytnemu europejskiemu teatrowi dworskiemu (OPERA AND BEYOND EARLY MODERN COURT THEATRE). Wybitni uczeni, którzy zgodzili się wziąć udział w projekcie, reprezentują różne dziedziny i wrażliwości badawcze. Pięć nowatorskich opracowań umieszcza mecenat Władysława Wazy w szerszym kontekście europejskim.

Tom zawiera także studia dotyczące teatru, dramatu i europejskiego baletu dworskiego, a także bardziej syntetyczne ujęcia nowożytnej scenografii teatralnej i sfer pokrewnych.