Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Malarstwo do 1900. Katalog zbiorów

Autorzy:

Redaktorzy:

To pierwszy z serii katalogów zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Publikacja zawiera obszerne opracowanie obrazów będących własnością Zamku, powstałych przed rokiem 1900, autorstwa malarzy polskich i obcych. Obejmuje obrazy eksponowane w Zamku Królewskim, a także w innych muzeach oraz znajdujące się w magazynach Zamku.

W katalogu znalazły się oprócz dzieł powszechnie znanych również takie, które nie były wcześniej publikowane. Zaproponowano szereg nowych atrybucji i datowań. Szczegółowo opracowano historię obiektów w oparciu o badania źródłowe. Opracowanie zawiera bogatą bibliografię i zestawienie źródeł dotyczących epoki Stanisława Augusta i 1. poł. XIX w.

Tom pierwszy zawiera wstęp dotyczący historii zbiorów malarstwa w Zamku Królewskim oraz katalog obejmujący 494 obrazy. W tomie drugim znajduje się aneks w postaci indeksów i zestawień.

Szczegółowo opracowano historię obiektów na podstawie badań źródłowych. Opracowanie zawiera bogatą bibliografię i zestawienie źródeł dotyczących epoki Stanisława Augusta i 1. poł. XIX w.


Różnorodna i bogata prezentacja tych znanych i mniej znanych dzieł sztuki.

Do pobrania