Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Order Świętego Stanisława

Autorzy:

Redaktorzy:

nakład wyczerpany

Książka towarzysząca wystawie zorganizowanej w 250. rocznicę powstania Orderu Świętego Stanisława.

Celem wystawy oraz towarzyszącego jej katalogu jest nie tylko prezentacja możliwie najszerszego zbioru odznak orderowych, stanowiących dziś wielką rzadkość, lecz także ukazanie sylwetek kawalerów – nierzadko ludzi ze wszech miar dla Polski zasłużonych. Liczymy, że zbiorowy wysiłek autorów wystawy i publikacji z jednej strony zaowocuje podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na temat różnych aspektów
problematyki związanej z orderem, z drugiej zaś – stanie się punktem wyjścia dla dalszych badań.

Fragment publikacji

Do pobrania