Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

31/01/2024

Bez kategorii

Zamkowa książka gościem Instytutu Teatralnego

Wydawnictwo zamkowe Arx Regia oraz Instytut Teatralny zapraszają 21 lutego o godz. 18:00 na spotkanie z cyklu „Książka w teatrze”, poświęcone książce „Triumfalna harmonia. Teatr Władysława IV” pod redakcją Jacka Żukowskiego.

Podróż po Europie, w którą wyruszył Władysław Waza, ukształtowała smak artystyczny przyszłego króla i pomogła mu nawiązać inspirujące kontakty, które zaowocowały wyjątkowym zjawiskiem kulturowym.

W książce „Triumfalna harmonia. Teatr Władysława IV” polscy i zachodnioeuropejscy badacze reprezentujący rozmaite dziedziny i wrażliwości przedstawiają wieloraki obraz królewskiego patronatu w kontekście dokonującej się wówczas europejskiej wymiany kulturowej, w której to warszawsko-wileński dwór odgrywał pierwszoplanową rolę.

W rozmowie o książce i teatrze XVII w. udział wezmą:

  • dr Jacek Żukowski (redaktor książki, historyk sztuki, kostiumolog, badacz wazowskiej kultury dworskiej, Ośrodek Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie;
  • prof. dr hab. Barbara Judkowiak (badaczka teatru dawnego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
  • dr Patryk Kencki (badacz teatru dawnego, Zakład Historii i Teorii Teatru, Pracownia Teatru Dawnego, Instytut Sztuki PAN) oraz
  • dr Emilia Olechnowicz (badaczka widowisk dworskich, Zakład Historii i Teorii Teatru, Instytut Sztuki PAN).

Rozmowę poprowadzi Monika Baranowska (redaktor zamkowego wydawnictwa Arx Regia).

WSTĘP WOLNY!

Do pobrania