Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony

Informator o zasobie Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie- Muzeum

Redaktorzy:

Informator opisuje i systematyzuje bogaty zasób archiwalny Zamku Królewskiego w Warszawie. W skład Archiwum wchodzą m.in.: zbiory dokumentów, akt, dokumentacji technicznej, konserwatorskiej i archeologicznej, a także fotografii, filmów i nagrań, służące badaniom nad dziejami rezydencji, w tym dokumenty z czasów odbudowy. Archiwum przechowuje materiały niezwiązane z Zamkiem, głównie archiwa rodzinne oraz spuścizny i rękopisy pochodzące z darów.
Książka ma charakter katalogu zbiorów. Ułatwia pracę badawczą, umożliwia zapoznanie się z charakterem źródeł. Zawiera kolorowe tablice przedstawiające najciekawsze zbiory. O wysokim poziomie merytorycznym opracowania świadczą recenzje naukowe.

Zaskakująca. Nie tylko dla wielbicieli archiwum.

Tomek